Elektro Oáza - elektro spotřebiče a elektroinstalační materiál

Elektro Oáza

Rychlý kontakt


Maděra a Šípek, spol. s r.o.

Kluk 116

290 01, Poděbrady

tel +420 325 600 300

email recepce@oaza.cz

tel +420 325 600 311

email eshop@oaza.cz

GPS: 50°7'59.508"N, 15°6'1.037"E

Místo zpětného odběru 
světelných zdrojů

Elektromontáže

Naše společnost je firma působící v okruhu celé České republiky, která se orientuje na výstavbu vedení vysokého a nízkého napětí, transformačních stanic a veřejného osvětlení. Elektromontáže Oáza se staly jedním z hlavních dodavatelů prací společnosti ČEZ pro oblast středočeského kraje. Současně ale byly v nedávno uplynulé době jejich zákazníky i takové společnosti, jako Foxconn, TPCA, Philip Morris, OBI, nebo McDonald‘s.

20.7.2011 jsme obdrželi ISO certifikaci:

  1. systém jakosti ČSN EN ISO 9001:2009
  2. systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví ČSN OHSAS 18001:2008
  3. systém environmentálního řízení ČSN EN ISO 14001:2005

Předmět činnosti (elektromontáže):

1. Realizace vedení VN a NN

-kabelová vedení 22kV a 35kV pro přenosovou soustavu, distribuční sítě i pro jednotlivé zákazníky z řad podniků
-kabelová vedení 1kV pro distribuční sítě i pro jednotlivé zákazníky
-venkovní vedení 22kV, 35kV a 1kV pro přenosovou soustavu a distribuční sítě
elektromontazeelektromontaze

2. Realizace transformačních stanic

-stožárové trafostanice VN/NN
-kioskové trafostanice VN/NN
-interiérové trafostanice VN/NN ve vzduchovém i plynovém SF6 provedení
elektromontazeelektromontaze

3.Realizace vedení veřejného osvětlení

-veřejné osvětlení ve všech provedeních pro obce, města i jednotlivé zákazníky

4. Projektová činnost

-realizační projekty pro všechny výše uvedené činnosti
elektromontazeelektromontaze

5. Revize elektrických zařízení bez omezení napětí

Pravidelné revize a údržba zařízení VN, TS ,NN.

6. Doprava a mechanizace

  1. stroj.výkopy malým pásovým hrabačem TAKEUCHI
  2. ruční výkopy
  3. řezání vozovek a chodníků
  4. jádrové vrtání v betonu (i armovaném) a zdivu do D 200mm
  5. nákladní doprava

Shrnuto:

Umíme realizaci všech uvedených typů staveb i jejich libovolných kombinací způsobem "na klíč", tzn. od zadávacího návrhu až po kolaudaci vč. zanesení věcných břemen do katastru nemovitostí.

Politika oddělení „Realizace“

Vedení společnosti Maděra a Šípek, spol. s r.o. vyhlašuje POLITIKU, která je závazná pro zaměstnance střediska „Výstavby“. Plnění zásad této politiky je základním předpokladem úspěšného naplnění strategie společnosti.

Zainteresované strany

Ve všech oblastech našeho podnikání je samozřejmostí naplňování právních požadavků.

Zákazníci

Nikdy nezklameme důvěru, kterou v nás vloží zákazník. Pouze spokojení zákazníci jsou zárukou trvalého rozvoje naší společnosti.

Dodavatelé

Kvalita dodávané práce a zboží má rozhodující vliv na spokojenost našich zákazníků, a proto je nezbytné, aby dodavatelé naplňovali všechny naše požadavky.

Systém managementu

Vytváříme, plánujeme a poskytujeme zdroje pro realizaci všech procesů systému managementu tak, aby byly naplňovány požadavky všech zainteresovaných stran.

Trvalé zlepšování

Trvalým vyhodnocováním a přijímáním opatření usilujeme o neustálé zvyšování výkonnosti všech procesů.

Životní prostředí

Podporujeme ochranu a tvorbu životního prostředí a prevenci znečišťování, vedoucí k minimalizaci vzniku odpadů a snižování surovinových, materiálových a energetických nároků.

BOZP

V rámci ochrany zdraví a bezpečnosti při práci klademe důraz na prevenci a minimalizaci rizik.


Nenašli jste požadované informace?

Kontaktujte vedoucího oddělení montáží: Ing. Lubomír Lacman +420 325 600 306
Nebo můžete využít kontaktního formuláře. Naši odborníci v nejbližsí možné době zodpoví váš dotaz a poskytnou potřebné informace. Pokuste se co nejblíže popsat Váš požadavek.

Šťastný den

Šťastný den

Jsme autorizovaným prodejcem značek: