Elektro Oáza - elektro spotřebiče a elektroinstalační materiál

Elektro Oáza

Rychlý kontakt


Maděra a Šípek, spol. s r.o.

Bílkova 116

290 01, Poděbrady

tel +420 325 600 300

email recepce@oaza.cz

tel +420 325 600 311

email eshop@oaza.cz

GPS: 50°7'59.508"N, 15°6'1.037"E

Místo zpětného odběru 
světelných zdrojů

Elektromontáže

Naše společnost je firma působící v okruhu celé České republiky, která se orientuje na výstavbu vedení vysokého a nízkého napětí, transformačních stanic a veřejného osvětlení. Elektromontáže Oáza se staly jedním z hlavních dodavatelů prací společnosti ČEZ pro oblast středočeského kraje. Současně ale byly v nedávno uplynulé době jejich zákazníky i takové společnosti, jako Foxconn, TPCA, Philip Morris, OBI, nebo McDonald‘s.

Vlastníme certifikaci:

  1. systém managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016
  2. systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví ČSN ISO 45001:2018
  3. systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2016

Předmět činnosti (elektromontáže):

1. Realizace vedení VN a NN

-kabelová vedení 22kV a 35kV pro přenosovou soustavu, distribuční sítě i pro jednotlivé zákazníky z řad podniků
-kabelová vedení 1kV pro distribuční sítě i pro jednotlivé zákazníky
-venkovní vedení 22kV, 35kV a 1kV pro přenosovou soustavu a distribuční sítě
elektromontazeelektromontaze

2. Realizace transformačních stanic

-stožárové trafostanice VN/NN
-kioskové trafostanice VN/NN
-interiérové trafostanice VN/NN ve vzduchovém i plynovém SF6 provedení
elektromontazeelektromontaze

3.Realizace vedení veřejného osvětlení

-veřejné osvětlení ve všech provedeních pro obce, města i jednotlivé zákazníky

4. Projektová činnost

-realizační projekty pro všechny výše uvedené činnosti
elektromontazeelektromontaze

5. Revize elektrických zařízení bez omezení napětí

Pravidelné revize a údržba zařízení VN, TS ,NN.

6. Doprava a mechanizace

  1. stroj.výkopy malým pásovým hrabačem Volvo
  2. ruční výkopy
  3. řezání vozovek a chodníků
  4. jádrové vrtání v betonu (i armovaném) a zdivu do D 200mm
  5. nákladní doprava

Shrnuto:

Umíme realizaci všech uvedených typů staveb i jejich libovolných kombinací způsobem "na klíč", tzn. od zadávacího návrhu až po kolaudaci vč. zanesení věcných břemen do katastru nemovitostí.

Politika oddělení

Společnost Maděra a Šípek je zaměřena na činnosti spojené s projektováním a výstavbou elektrických zařízení a rozvodné sítě v Čechách.
Vedení společnosti Maděra a Šípek, spol s r.o. vyhlašuje POLITIKU SPOLEČNOSTI, která je závazná pro zaměstnance střediska „Výstavby“. Plnění zásad této politiky je základním předpokladem úspěšného naplnění strategie společnosti.

Státní orgány

Ve všech oblastech našeho podnikání je samozřejmostí naplňování závazných požadavků.

Zákazníci

Nikdy nezklameme důvěru, kterou v nás vložil zákazník. Pouze spokojení zákazníci jsou zárukou trvalého rozvoje naší společnosti.

Dodavatelé

Kvalita dodávané práce a produktů má rozhodující vliv na spokojenost našich zákazníků, a proto je nezbytné, aby dodavatelé naplňovali všechny naše požadavky.

Zaměstnanci

Se zaměstnanci pravidelně projednáváme pracovní podmínky a tím zajišťujeme bezpečné a zdravé prostředí pro zaměstnance.

Systém managementu

Vytváříme, plánujeme a poskytujeme zdroje pro realizaci všech procesů systému managementu tak, aby byly naplňovány požadavky všech zainteresovaných stran.

Trvalé zlepšování

Trvalým vyhodnocováním a přijímáním opatření a cílů usilujeme o neustálé zvyšování výkonnosti všech procesů.

Životní prostředí

Podporujeme ochranu a tvorbu životního prostředí a prevenci znečišťování, vedoucí k mini-malizaci vzniku odpadů a snižování surovinových, materiálových a energetických nároků.

BOZP

V rámci ochrany zdraví a bezpečnosti při práci klademe důraz na prevenci pracovních úrazů a poškození zdraví.


Nenašli jste požadované informace?

Kontaktujte vedoucího oddělení montáží: Jan Věrnoch +420 737 246 270
Nebo můžete využít kontaktního formuláře. Naši odborníci v nejbližsí možné době zodpoví váš dotaz a poskytnou potřebné informace. Pokuste se co nejblíže popsat Váš požadavek.