Elektro Oáza - elektro spotřebiče a elektroinstalační materiál

Elektro Oáza

Rychlý kontakt


Maděra a Šípek, spol. s r.o.

Bílkova 116

290 01, Poděbrady

tel +420 325 600 300

email recepce@oaza.cz

tel +420 325 600 311

email eshop@oaza.cz

GPS: 50°7'59.508"N, 15°6'1.037"E

Místo zpětného odběru 
světelných zdrojů

Splátkový prodej

Úvěr Hello bank:Kdo může získat úvěr?

- občan České Republiky
- občan starší 18ti let ne však starší 70ti let
- občan, který má pravidelný a trvalý zdroj příjmů

Kdo nemůže uzavřít úvěrovou smlouvu?

- klient, který je na mateřské dovolené
- klient, který je nezaměstnaný
- klient, který je ve zkušební době
- klient, který je ve výpovědní lhůtě
- klient, který nemá jiný příjem než vdovský nebo sirotčí důchod

Doklady potřebné k uzavření smlouvy do i nad 80 000 Kč:

(info. z www.hellobank.cz )
- platný OP + 2. doklad (pas, ŘP, bankovní karta, průkaz zdravotního pojištění)

Podmínky po uzavření úvěru nad 80 000 Kč – jedna z následujících variant:

1) Občanský průkaz + potvrzení o výši příjmu ne starší 1 měsíc
a) Výdělečně činná osoba:
- potvrzení zaměstnavatele výši příjmu na tiskopisech Hello bank
- jiné potvrzení o výši příjmu obsahující jméno, adresu a IČO zaměstnavatele
- poslední výplatní lístek, je-li na něm uvedeno označení zaměstnavatele a jméno klienta
- poslední výpis z účtu – (tj. Klient musí být majitelem účtu), je-li z něho zřejmé označení zaměstnavatele a výše mzdy

b) Podnikatel:
- daňové přiznání typu B za poslední zdaňovací období příslušným finančním úřadem

c) Důchodce:
- potvrzení od plátce starobního nebo invalidního důchodu
- poslední výpis z bankovního účtu
- poslední složenku prokazující pobírání důchodu, případně rozhodnutí o přiznání starobního důchodu (nikoliv invalidního)

2) Občanský průkaz + doklad o bydlišti ne starší 2 měsíce Doklady prokazující bydliště:
- doklad o zaplacení nájemného
- rozpis nebo složenka SIPO
- vyúčtování odběru elektřiny
- vyúčtování odběru plynu
- vyúčtování telekomunikačních poplatků
- výpis s katastru nemovitostí
- výpis z bankovního účtu

Jsme autorizovaným prodejcem značek: